Mediaframträdande och youtube

Statssekreterare Maja Fjaestad, HKH Prins Daniel, Rektor Ole Petter Ottesen, KI, och WHO-chefen Sourmya Swaminathan från seminariet Sustainable Health på Nobel Forum, Karolinska Institutet i maj 2022

Sophie Ekman har varit med i många olika medier under flera årtionden.
Hon har intervjuats, skrivit debattartiklar och medverkat i olika TV-program.
Ämnesområdena har ofta varit knutna till hennes profession som läkare, främst inom skolhälsovården, och som framgångsrik fundraiser.
I den här listan presenteras det mest aktuella materialet först i listan.

………………………………………
Ur tidningen Altinget

Det är utmärkt att Socialstyrelsen, som är tillsynsmyndighet för vården, ger ut nya riktlinjer, så att barn och unga med exempelvis adhd och autism kan få bättre vård i skolan och i samhället.
Men problemet är att uppdraget, riktlinjerna från Socialstyrelsen, har en missvisande rubrik eftersom vård i skolan inte längre finns.
Det är en ny verklighet för skolbarn sedan 2010 då lagen om sammanhållen vård för skolbarn togs bort.

Skolbarnens hälsa försummas
Den nya skollagen, som då kom, tog bort skolans tidigare uppgift att vara första linjens vård för skolbarn och även vara ett lokalt folkhälsoinstitut med medicinska fakta och medicinsk kunskap som bas.
Den förebyggande vården och hela kedjan för en god folkhälsa, där mödravårdscentral och barnavårdscentral ingick, klipps nu av när barnen började skolan, eftersom man tog bort skolhälsovården.
Efter detta har ingen i samhället längre ett uppdrag att ge skolbarn vård.
Inte primärvården, inte regionerna och inte Skolverket.

I slutbetänkandet av utredningen om en sammanhållen god och nära vård för barn och unga SOU 2021:78, som presenterades för den tidigare socialministern, Lena Hallengren (S), i början av året, skriver utredaren Peter Almgren:
”Elevhälsans medicinska insatser kommer inte heller att följas, eftersom Socialstyrelsen i sitt arbete bedömt att den verksamheten inte är primärvård vilket har kommit fram i utredningens dialog med Socialstyrelsen. Det innebär att en stor del av hälsan hos barn och unga mellan 6 och 20 år inte kommer att följas.”

Elevhälsa är alltså inte vård enligt Socialstyrelsen. Elevhälsan ligger inte heller under socialdepartementet utan enbart under utbildningsdepartementet.
Rektorerna har nu ansvar för barnens hälsa – men saknar medicinsk utbildning.
Finns det ingen skolöverläkare finns det alltså inte heller någon väl fungerande vård.

Följ Finlands exempel
Detta skiljer oss från Finland, ett föredöme inom skolområdet.
Där finns det en skolhälsovård med skolläkare och skolsköterskor som regelbundet gör klassundersökningar, är en första linjens vård och verkar som ett lokalt folkhälsoinstitut baserat på medicinska fakta.
I Finland har en skolläkare ansvar för 2 300 elever, i Sverige kan en läkare i elevhälsan ha ansvar för cirka 10 000 elever.
I Finland lyder skolhälsovården under primärvården och styrs av både socialdepartementet och utbildningsdepartementet.

Låt oss alltså återinföra skolhälsovården i Sverige och följa Finlands framgångsrika modell där lärare får vara pedagoger och den psykosociala delen sköts av skolhälsovården tillsammans med övrig elevhälsa.
Då får vi bättre vård till alla barn oavsett om de drabbats av fysisk eller psykisk ohälsa.

…………………………………………………………………………………………………………………

Frågan om skolläkare diskuteras nu allt oftare sedan Sophie Ekmans bok kommit ut.

Debatt i Altinget i augusti 2022

”Det gamla folkhemmet, som hade en skolhälsovård, gav ett heltäckande skyddsnät för alla barn.
Detta var Sveriges signum”, skriver Sophie Ekman i sitt debattinlägg.

Medicinen på bilden används bland annat som behandling för ADHD.

Självklart borde alla barn screenas för ADHD, autism, hjärtfel, glutenintolerans, tillväxtrubbningar och alla medicinska sjukdomar som barn kan ha.
Detta skriver Sophie Ekman Wretlind, skolöverläkare emerita och medicine hedersdoktor vid Karolinska Institutet i en debattartikel i nyhetsportalen Altinget på nätet.
(Läs hela artikeln i Altinget här).


Debatt i tidningen Socionomen i april 2022

Sophie Ekman Wretlind:
Inlägg: (Klicka här)
”Vi måste återinföra
skolhälsovården”

Slutord: (Klicka här)
”Maria Kjellgren och jag har
mycket gemensamt”

Marie Kjellgren
Replik: (Klicka här)
”Dr Wretlind ger ett ensidigt perspektiv av elevhälsa”

MEDIEARKIVET


(Klicka på den önskade rubriken så kommer mediainslaget, artikeln eller materialet från youtube eller facebook upp)
Debatt om skolhälsovården 2022. Många inslag finns på facebook
En dokumentär om Sophie Ekman Wretlinds utnämning till hedersdoktor vid KI
30 års slit gjorde henne till hedersdoktor. Intervju efter promoveringen till hedersdoktor
Hos Malou 2018 – Samtal med socialminister Annika Strandhäll om skolhälsovård
TV4 Sth – Om konsten att lyckas sluta röka
TV 1997 – Om elevernas rökning
TV Morgon 1996 Christoffer Gillberg
KunskapskanalenStorforum: Glöm inte barnet – Experter i studion
TV4 Morgon Om Aspberger
TV SthOm neuropsykologiska störningar hos barn
TV Aktuellt Om DAMP 1997
SVT Norrland, Norra Magasinet – Om DAMP och diagnostik
UR 1996Om DAMP del 1 – att längta till skolan – på lördagar
UR 1996 Om DAMP del 2 – att vara gullig men också omöjlig
TV2 1996 – Nästan som andra – barn med DAMP
TV maj 1994 – Föräldrarna slutade röka bättre än eleverna
Rapport 1988 Om DAMP och TV4Alice Bah med experter i studion om dolda handikapp

Från youtube och facebook 2022-1997
Inslag och filmer med Sophie Ekman i youtube
Filmer och inslag med Sophie Ekman i facebook

Artiklar i urval
Smittspridning genom corona”. DN 5 maj 2020
”Utan skolhälsovård mår våra barn sämre”. Aftonbladet/debatt 23 september 2018
”Skolhälsovården som försvann”. Läkartidningen nr 2/2018
”Deprimerade barn får inte gå till skolpsykolog”. SvD 2012 (endast SvD-pren.)
Läkare oense om försening”. SvD 2011
”Nedmontering av skolhälsovården stärker inte barns rättigheter”. SvD 2011 (endast SvD-pren.)
”Hjärnan blir lite svullen”. Expressen 2010
”Skolvården pressas hårt”. SvD 2009 (endast SvD-pren.)
”Fall i Solna anmälda”. SvD.se/nyheter/stockholm 2008 (endast SvD-pren.)
Barnen blir feta av den här maten”. Expressen 2003
”Släpp loss kupongerna, det är lunch!”. SvD 2002
”Därför exploderar fetman”. SvD 2002 (endast SvD-pren.)
”Skolan knäcker 120 000 barn”. Christoffer Gillberg och Sophie Ekman, inlägg i DN 1997