Fest och skimmer över ambassadörers och ambassadrisers vimmel

Sedan drygt 30 år tillbaka har Sophie och maken Elon Ekman haft täta kontakter med den diplomatiska kåren, både privat och på nationaldagen varje år.

Sophie Ekman Wretlind har också en årlig lunch för kvinnliga ambassadörer och ambassadriser på sin gård i Sörmland.  

Sophie har fått epitetet Ambassadörernas Skyddsängel och arrangerar numera Ambassadörernas bal på Nobeldagen tillsammans med doyen, ålderspresidenten, för diplomatiska kåren.