Insatser för barn och unga med neuropsykiatriska tillstånd

ADHD/Autism, tidigare Aspergers syndrom

Den 20 mars 1997 skrev Sofie Ekman Wretlind en debattartikel tillsammans med professor  Christopher Gillberg om barn med neuropsykiatriska tillstånd. Sedan dess har hon kämpat hårt för att, på alla möjliga sätt, öka förståelsen för dessa osynliga handikapp.
Många framträdanden i tv och radio, många debattartiklar i pressen, anmälan till socialstyrelsen och mycket annat har ingått i hennes arbete.

Sophie har haft stort stöd i detta arbete av professor Christopher Gillberg vid Gillbergcentrum i Göteborg, och av Elisabeth Fernell, överläkare i barnneurologi och habilitering tillika professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Göteborgs universitet.

I arkivet här under finns ett flertal artiklar om Sophie Ekman Wretlind och hennes arbete för barn och skolungdomar med neuropsykiatriska tillstånd.
Klicka på bilderna för att se dem i naturlig storlek.