Insats för Tyska kyrkan

Klocka med Sophie Ekmans namn

Klockspel i Tyska kyrkan

Tyska Kyrkan hade tidigare 24 klockor som blivit hårt anfrätta av tidens tand.
På initiativ av den holländska ambassadören Antoine van Dongen,
involverades Sophie Ekman i att dessa klockor skulle tas ner,
skickas till Holland och ytterligare 12 klockor skulle gjutas.
Ett komplicerat byggnadsprojekt som möjliggjordes
genom Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser.

Sophie Ekman Wretlind håller en mindre av de nya klockorna där hennes namn är ingraverat

Största klockan bär Drottning Silvias namn
den näst största, Torsten och Ragnar Söderberg Stiftelser
och en mindre klocka bär skolöverläkare Sophie Ekmans namn.
36 klockor klingar numera varje dag från Stockholms högsta kyrktorn.

Ur bildarkivet:
Om Tyska kyrkan