Skolhälsovården som försvann

Skolhälsovården måste införas i skolan igen
– för barnens, föräldrarnas och folkhälsans skull
– men Finland har skolhälsovården kvar i skolan /se inslag här/

Debatt om skolhälsovården finns på facebook /följ debatten här/

Ny bok av Sophie Ekman Wretlind läs den här eller köp den här.

DEN 1 JULI 2011 BÖRJADE EN NY SKOLLAG ATT GÄLLA I SVERIGE.
Den skulle komma att medföra en ödesdiger förändring för barns hälsa och i förlängningen för folkhälsan i stort. De långsiktiga konsekvenserna har vi ännu inte sett. Trots att den nya lagen tog bort hela grunden för svenska skolbarns hälsovård väckte förändringen varken protester eller någon större debatt. Hur var detta möjligt?
Sedan den nya skollagen infördes står ingen för en fortsättning på de preventiva insatser som mödravårdscentral och barnavårdscentral har gjort för barnen. Vi har inte ens en ansvarig minister för barns hälso- och sjukvård, trots att det är den som bygger framtiden.
Om vi missar tillståndet hos ett tillräckligt stort antal barn blir priset snart mycket högt, både för den enskilda människan och för samhället som ska behandla de sjukdomar och andra konsekvenser som uppstår till följd av missad diagnostik.
Med 40 års erfarenhet som skolläkare, varav 30 år som skolöverläkare, vill jag ge min bild av vad som försvann och varför det tidigare systemet behöver komma tillbaka.
För barnens, föräldrarnas och folkhälsans skull.

Boken kan köpas hos Bokus här
eller läsas nedan eller laddas ner.