Välkommen hit…

Conferment ceremony in Stockholm City Hall 2019-05-10

Sophie Ekman Wretlind utsågs 2019 till hedersdoktor vid Karolinska Institutet med motiveringen:

Sophie Ekman har i fyra decennier arbetat som skolläkare i Sverige, varav 30 år som skolöverläkare i Solna. 1987 grundade hon Stiftelsen Läkare Mot AIDS Forskningsfond tillsammans med läkarkollegor från Föreningen Läkare Mot AIDS. Sophie Ekman har agerat fundraiser för stiftelsen och med egna insatser byggt upp det kapital som årligen sedan dess delats ut i miljonbelopp till hiv-forskning.
På eget initiativ och utan ersättning har Sophie Ekman drivit stora folkhälsokampanjer inom skolhälsovården som engagerat många samhällsaktörer. På bred front har hon verkat för att förbättra barns hälsa – från anti-drogkampanjen Just Say No till världens första anti-rökkampanj riktat direkt mot föräldrar. Detta arbete ledde till en svensk åldersgräns på tobak på 18 år. Sophie Ekman har även verkat hårt för att samhället och skolan tidigt ska upptäcka neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD och autism.
(Se dokumentärfilmen om promoveringen här)


E-post: sophieekman@icloud.com

Följ Sophie Ekman Wretlind på facebook