Insatser för LÄKARE MOT AIDS FORSKNINGSFOND

Aids, förvärvat immunbristsyndrom, är en dödlig sjukdom som ger svåra skador på immunförsvaret och gör att den som drabbas blir extremt känslig för infektioner. Aids orsakas av humant immunbristvirus, HIV, och är det sista stadiet av en hiv-infektion.
AIDS anses ha dödat mer än 32 miljoner människor mellan 1981 då aids upptäcktes och 2018 då minst 770 000 människor dog.
HIV är alltså en av de värsta pandemierna genom historien.


En chock för världen
Aids fick en enorm uppmärksamhet under senare delen av 1980-talet.

En annars ovanlig form av cancer, Kaposis sarkom, spreds bland homosexuella män i USA och kallades ofta ”bögcancer”.

Rock Hudson var den första hollywoodskådespelare som gick ut med att han hade aids. Han avled 1985.

Det första svenska dödsfallet i aids upptäcktes 1983 och 1987 kom den svenska bastuklubbslagen

Sighsten Herrgård var den första kändisen i Sverige som 1987 gick ut med att han hade aids.

Andra kända svenskar som dog i aids var Jacob DahlinFredrik Roos och Ebbe Carlsson.

Efter att rockikonen Freddie Mercury i november 1991 avlidit efter en lång tids sjukdom anordnade hans band, 
Queen, 1992 en hyllningsgala som gav mycket pengar till aidsforskningen.

Andra stjärnor som Elton John hakade på och startade insamlingar för att öka möjligheterna att hitta ett botemedel mot aids.

Det finns idag bortåt 40 miljoner människor som lever med hiv eller aids. Av dem finns omkring 30 miljoner i Afrika söder om Sahara.

Ur Wikipedia

FORSKNING OM AIDS

LÄKARE MOT AIDS FORSKNINGSFOND

Sophie Ekman Wretlind är huvudansvarig för stiftelsens insamlingsverksamhet sedan starten.

Läkare Mot AIDS Forskningsfond/Sophie Ekman

Sophie Ekman Wretlind utsågs till hedersdoktor vid
Karolinska Institutet 2019 med motiveringen:

– Sophie Ekman har i fyra decennier arbetat som skolläkare i Sverige, varav 30 år som skolöverläkare i Solna. 1987 grundade hon Stiftelsen Läkare Mot AIDS Forskningsfond tillsammans med läkarkollegor från Föreningen Läkare Mot AIDS. Sophie Ekman har agerat fundraiser för stiftelsen och med egna insatser byggt upp det kapital som årligen sedan dess delats ut i miljonbelopp till hiv-forskning.

På eget initiativ och utan ersättning har Sophie Ekman drivit stora folkhälsokampanjer inom skolhälsovården som engagerat många samhällsaktörer. På bred front har hon verkat för att förbättra barns hälsa – från anti-drogkampanjen Just Say No till världens första anti-rökkampanj riktat direkt mot föräldrar. Detta arbete ledde till en svensk åldersgräns på tobak på 18 år. Sophie Ekman har även verkat hårt för att samhället och skolan tidigt ska upptäcka neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD och autism.”

Sophie Ekman har varit med i Styrelsen för Läkare Mot AIDS sedan 1987 och i styrelsen för Stiftelsen Läkare Mot AIDS Forskningsfond sedan 1988 och då också som dess fund-raiser.
Läkare Mot AIDS ordförande Linda Morfeldt tillfrågade 1987 Sophie om hon kunde hjälpa till i kampen mot AIDS. Läkaren Linda Morfeldt är Sophies stora förebild.
När Sophie Ekman trädde in i föreningen Läkare Mot AIDS hade föreningen en skuld på 300.000:-

Med stor uppfinningsrikedom och årligen återkommande evenemang på World AIDS Day 1 december har ett mycket stort kapital kunnat byggas upp, vilket gör det möjligt för Läkare Mot AIDS att varje år dela ut närmare en miljon kronor till hiv/aids-forskning.

LÄKARE MOT AIDS FORSKNINGSFOND har uppmärksammats mycket under åren som gått. Många artiklar och inslag i medierna har tagit upp och visat med vilken skicklighet Sophie Ekman Wretlind fått ihop miljonbelopp som kunnat användas för att stödja forskning om HIV och AIDS.
För sitt arbete blev hon 2019 hedersdoktor vid Karolinska Institutet.

Här under finns ett arkiv med många bilder och artiklar om arbetet med Aidsfonden.
Klicka på bilderna nedan för att se dem i naturlig storlek.